Aktuális egyenleg

Aktuális egyenlegéről az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címen, illetve a számlán szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségeken, az ügyféladatok pontos megadásával (vevő (fizető) azonosító szám, felhasználó neve, felhasználási hely címe) kérhet tájékoztatást.

Befizetések rendezése

Amennyiben befizetésével összefüggésben problémája (téves utalás), vagy egyéb kérdése (túlfizetés rendezése) merül fel, úgy kérjük, az ügyintézés gyorsítása érdekében a gazdasag@nhkv.hu e-mail címre küldje meg bejelentését, és csatolja a befizetéseket igazoló dokumentumokat.

Fizetési módok, és annak változtatása

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számláit az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki:

  1. Készpénz-átutalási megbízás („sárga” csekk)
  2. Banki átutalás:
    Kérjük, átutaláskor a közlemény rovatban szíveskedjen megadni az Ön számláin feltüntetett számlák sorszámát és egyedi vevő (fizető) azonosítószámát, melyet a számlák 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. Kérjük továbbá, hogy fokozottan figyeljen a szolgáltatói bankszámlaszámra, amelyet a legfrissebb számlája első oldalán, a bal felső sarokban talál.
  3. Közszolgáltatóhoz rendelt banki számlaszámra (MKB Bank) történő készpénzes befizetés:
    Az NHKV Zrt. Közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszámát a számla 1. oldalán, a bal felső sarokban találja. Kérjük, a megjegyzés rovatban szerepeltesse a számla sorszámát és a vevő (fizető) azonosítószámát.
  4. Csoportos beszedési megbízás:
    Amennyiben ezen fizetési módot választja kérjük, hogy számlavezető bankjánál a megbízáson szíveskedjen megadni az NHKV Zrt. jogosult azonosítóját (A25456790T152) és az Ön vevő (fizető) azonosító számát (pl. NHKV1234567) az NHKV Zrt. 10300002-10654068-49021271 számú bankszámlájára.Tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. a helyi közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait, a számlázást érintő fizetési mód változtatással (sárga csekk, banki átutalás) kapcsolatos bejelentéseivel kérjük, forduljon közvetlenül jelenlegi közszolgáltatójához.A településén illetékes közszolgáltatóról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: https://nhkv.hu/kozszolgaltato_kereso/.


Pótcsekk igény

Pótcsekk igényét kérjük, az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni, vagy szíveskedjen felkeresni közszolgáltatója ügyfélszolgálatát, amelynek elérhetőségeit számlája első oldalán találja.

Kérjük, hogy a megfelelő beazonosításhoz szíveskedjen megadni a felhasználó nevét és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla sorszámát, továbbá a vevő (fizető) azonosító számát és felhasználási hely címét.


Külföldről történő utalás lehetősége és feltételei

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj külföldről történő átutalása esetén a következő kódot szíveskedjen feltüntetni:

Swift (BIC) kód: MKKB HU HB
IBAN kód: HUXX – kérjük, válassza ki a közszolgáltatóhoz rendelt IBAN kódot, melyet megtalál a következő elérhetőségen: https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi-azonositok/,

Bankszámlaszám: kérjük, válassza ki az Ön közszolgáltatójához rendelt bankszámlaszámot, melyet megtalál a következő elérhetőségen:
https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi-azonositok/,

Közlemény rovat: kérjük, a közlemény rovatban szíveskedjen megadni a számlán feltüntetett számlasorszámot és a számla 3. oldalának bal felső sarkában található vevő (fizető) azonosító számát.


Felfüggeszthető a hulladékszállítás és annak díjfizetése a gazdálkodó szervezetek számára

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a járványhelyzetre való tekintettel lehetővé teszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség felfüggesztését többek között azon vállalatok, társaságok, egyéni vállalkozók számára, akik ezt igénylik.
A hatályos jogszabályok szerint a gazdálkodó szervezeteknek kötelezően igénybe kell venniük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyre díjfizetési kötelezettségük van. A világjárvány hatására elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel azonban az NHKV Zrt. részükre lehetővé teszi, hogy 2020. március 17-étől 3 hónapos időtartamra a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségüket felfüggesszék.
Ehhez az NHKV Zrt. honlapján elérhető nyomtatványt kell kitölteni és a kérelmet a szükséges mellékletekkel az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre elküldeni.
A kérelemhez mellékelni szükséges a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolati példányát, az aláírási címpéldány másolatát, illetve, ha más személy jár el az ügyintézésben, akkor a jogosult által adott meghatalmazás másolatát is.
A felfüggesztés ideje alatt a gazdálkodó szervezet nem lesz jogosult az edényzet kihelyezésére.
A meghatározott 3 hónap időtartalomra vonatkozó, kötelezően fizetendő közszolgáltatási díjfizetés alóli felfüggesztés lehetősége nem befolyásolja a Közszolgálató Partnereink által korábban is alkalmazott szüneteltetési eljárásokat.
Ügyfeleink természetesen továbbiakban is élhetnek a korábban is alkalmazott szüneteltetési lehetőségekkel.