Aktuális egyenleg

Aktuális egyenlegéről az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címen, illetve a számlán szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségeken, az ügyféladatok pontos megadásával (vevő (fizető) azonosító szám, felhasználó neve, felhasználási hely címe) kérhet tájékoztatást.

Befizetések rendezése

Amennyiben befizetésével összefüggésben problémája (téves utalás), vagy egyéb kérdése (túlfizetés rendezése) merül fel, úgy kérjük, az ügyintézés gyorsítása érdekében a gazdasag@nhkv.hu e-mail címre küldje meg bejelentését, és csatolja a befizetéseket igazoló dokumentumokat.

Fizetési módok, és annak változtatása

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számláit az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki:

  1. Készpénz-átutalási megbízás („sárga” csekk)
  2. Banki átutalás:
    Kérjük, átutaláskor a közlemény rovatban szíveskedjen megadni az Ön számláin feltüntetett számlák sorszámát és egyedi vevő (fizető) azonosítószámát, melyet a számlák 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. Kérjük továbbá, hogy fokozottan figyeljen a szolgáltatói bankszámlaszámra, amelyet a legfrissebb számlája első oldalán, a bal felső sarokban talál.
  3. Közszolgáltatóhoz rendelt banki számlaszámra (MKB Bank) történő készpénzes befizetés:
    Az NHKV Zrt. Közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszámát a számla 1. oldalán, a bal felső sarokban találja. Kérjük, a megjegyzés rovatban szerepeltesse a számla sorszámát és a vevő (fizető) azonosítószámát.
  4. Csoportos beszedési megbízás:
    Amennyiben ezen fizetési módot választja kérjük, hogy számlavezető bankjánál a megbízáson szíveskedjen megadni az NHKV Zrt. jogosult azonosítóját (A25456790T152) és az Ön vevő (fizető) azonosító számát (pl. NHKV1234567) az NHKV Zrt. 10300002-10654068-49021271 számú bankszámlájára.Tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. a helyi közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait, a számlázást érintő fizetési mód változtatással (sárga csekk, banki átutalás) kapcsolatos bejelentéseivel kérjük, forduljon közvetlenül jelenlegi közszolgáltatójához.A településén illetékes közszolgáltatóról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: https://nhkv.hu/kozszolgaltato_kereso/.


Pótcsekk igény

Pótcsekk igényét kérjük, az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni, vagy szíveskedjen felkeresni közszolgáltatója ügyfélszolgálatát, amelynek elérhetőségeit számlája első oldalán találja.

Kérjük, hogy a megfelelő beazonosításhoz szíveskedjen megadni a felhasználó nevét és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla sorszámát, továbbá a vevő (fizető) azonosító számát és felhasználási hely címét.


Külföldről történő utalás lehetősége és feltételei

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj külföldről történő átutalása esetén a következő kódot szíveskedjen feltüntetni:

Swift (BIC) kód: MKKB HU HB
IBAN kód: HUXX – kérjük, válassza ki a közszolgáltatóhoz rendelt IBAN kódot, melyet megtalál a következő elérhetőségen: https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi-azonositok/,

Bankszámlaszám: kérjük, válassza ki az Ön közszolgáltatójához rendelt bankszámlaszámot, melyet megtalál a következő elérhetőségen:
https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi-azonositok/,

Közlemény rovat: kérjük, a közlemény rovatban szíveskedjen megadni a számlán feltüntetett számlasorszámot és a számla 3. oldalának bal felső sarkában található vevő (fizető) azonosító számát.