Aktuális egyenleg

Aktuális egyenlegéről az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címen, illetve a számlán szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségeken, az ügyféladatok pontos megadásával (vevő (fizető) azonosító szám, felhasználó neve, felhasználási hely címe) kérhet tájékoztatást.

Befizetések rendezése

Amennyiben befizetésével összefüggésben problémája (téves utalás), vagy egyéb kérdése (túlfizetés rendezése) merül fel, úgy kérjük, az ügyintézés gyorsítása érdekében az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre küldje meg bejelentését, és csatolja a befizetéseket igazoló dokumentumokat.

Fizetési módok, és annak változtatása

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számláit az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki:

  1. Postai számlabefizetési megbízás („fehér” csekk)
  1. Banki átutalás: Kérjük, átutaláskor a közlemény rovatban szíveskedjen megadni az Ön számláján feltüntetett számla sorszámát és egyedi vevő (fizető) azonosítószámát, melyet a számlák 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. Kérjük továbbá, hogy fokozottan figyeljen a szolgáltatói bankszámlaszámra, amelyet a legfrissebb számlája első oldalán, a bal felső sarokban talál.
  1. Közszolgáltatóhoz rendelt banki számlaszámra (MKB Bank) történő készpénzes befizetés: Az NHKV Zrt. Közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszámát a számla 1. oldalán, a bal felső sarokban találja. Kérjük, a megjegyzés rovatban szerepeltesse a számla sorszámát és a vevő (fizető) azonosító számát.
  1. Csoportos beszedési megbízás: Amennyiben ezen fizetési módot választja kérjük, hogy számlavezető bankjánál a megbízáson szíveskedjen megadni az NHKV Zrt. jogosult azonosítóját (A25456790T152) és az Ön vevő (fizető) azonosító számát kiegészítve az NHKV előtaggal (pl. NHKV1234567) az NHKV Zrt. 10300002-10654068-49021271 számú bankszámlájára.
  1. E-számla/Díjnet szolgáltatás igénybevételével: Ügyfeleink részére 2021. június 1. napjával indul a Díjnet Zrt. elektronikus számlabemutatási rendszerbe történő regisztráció lehetősége.

 

A  Díjnet  egy  olyan elektronikus  számlabemutatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az NHKV Zrt. Ügyfelei a számláikat elektronikus formában, az interneten tekintsék meg, egyenlítsék ki.

Regisztrált Ügyfeleinknek a 2021. július 1. napját követően kiállított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák vonatkozásában biztosítjuk a számlák elektronikus formában történő elérését, valamint az online fizetés lehetőségét. A regisztráció megkezdésére a Díjnet Zrt. rendszerében, a www.dijnet.hu weboldalon van lehetősége.

Amennyiben még nem rendelkezik Díjnet fiókkal, úgy a sikeres felhasználói regisztrációt követően a Díjnet Zrt. számlakibocsátói felületén tudja indítványozni az NHKV Zrt.-hez történő regisztrációt. Ezzel Ön vállalja az elektronikus számlabemutatás igénybevételét, valamint azt, hogy számláit a továbbiakban banki úton (átutalás, vagy csoportos beszedési megbízás, vagy azonnali bankkártyás fizetés) egyenlíti ki.

A számlakibocsátói regisztrációhoz kötelezően szükséges adatok:

  • vevő (fizető) azonosító szám,
  • számlasorszám (6 hónapnál nem régebbi számla).

A számlakiállításról Ön e-mailben fog értesítést kapni, melyet követően azt a Díjnet Zrt. rendszerében tudja megtekinteni. Az elektronikus úton, a Díjnet Zrt. rendszerén keresztül megküldött számlák megfelelnek a hiteles elektronikus számlákra vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. a helyi közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait, a számlázást érintő fizetési mód változtatással (csekkes vagy banki átutalás) kapcsolatos bejelentéseivel kérjük, forduljon közvetlenül jelenlegi közszolgáltatójához.

A településén illetékes közszolgáltatóról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: https://nhkv.hu/kozszolgaltato_kereso/.


Pótcsekk igény

Pótcsekk igényét kérjük, az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni, vagy szíveskedjen felkeresni közszolgáltatója ügyfélszolgálatát, amelynek elérhetőségeit számlája első oldalán találja.

Kérjük, hogy a megfelelő beazonosításhoz szíveskedjen megadni a felhasználó nevét és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla sorszámát, továbbá a vevő (fizető) azonosító számát és felhasználási hely címét.


Külföldről történő utalás lehetősége és feltételei

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj külföldről történő átutalása esetén a következő kódot szíveskedjen feltüntetni:

Swift (BIC) kód: MKKB HU HB

IBAN kód: HUXX – kérjük, válassza ki a közszolgáltatóhoz rendelt IBAN kódot, melyet megtalál a következő elérhetőségen: https://nhkv.hu/bankszamlaszamokegyediazonositok/,

Bankszámlaszám: kérjük, válassza ki az Ön közszolgáltatójához rendelt bankszámlaszámot, melyet megtalál a következő elérhetőségen:

https://nhkv.hu/bankszamlaszamokegyediazonositok/,

Közlemény rovat: kérjük, a közlemény rovatban szíveskedjen megadni a számlán feltüntetett számlasorszámot és a számla 3. oldalának bal felső sarkában található vevő (fizető) azonosító számát.