Tájékoztatjuk, hogy az NHKV Zrt. azon hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák, számlaegyenlegek és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak behajtásának ügyintézést végzi, amelyek a 2016. április 1. – 2023. június 30. közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási és elszámolási időszakokra vonatkoznak.

Posta cím: 1519 Budapest, Pf. 597.
E-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu
Telefon: +36 (1) 999 6464
Weboldal: www.nhkv.hu
Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.

Tájékoztatjuk, hogy az esetleges jogvita rendezése érdekében az NHKV Zrt. a békéltető testületi eljárást igénybe veszi.
Békéltető Testületek, hatóságok listája
Panaszkezelési szabályzat