• 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  • 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
  • 1.2. A felügyelt költségvetési szervek
   • 1.2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:
    1.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    Nincs a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv.

    2017.09.28
  • 1.3. Gazdálkodó szervezetek
   • 1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: [Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik.]
    1.3. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    Nincs a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

    2017.09.28
  • 1.4. Közalapítványok
   • 1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok
    1.4. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    Nincs a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által alapított közalapítvány.

    2017.09.28
  • 1.5. Lapok
   • 1.5.1. Lapok
    1.5. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    Nincs a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által alapított lap.

    2017.09.28
  • 1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
  • 1.7. Költségvetési szervek
   • 1.7.1. Költségvetési szervek
    1.7. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    Nincs a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által alapított költségvetési szerv.

    2017.09.28
 • 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  • 2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
  • 2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
   • 2.2.1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekbenügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekbenügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekbenaz eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekbenaz ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
  • 2.3. Közszolgáltatások
   • 2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
    2.3. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. – a feladatai ellátásán túl – nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.

    2017.09.28
   • 2.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
    2.3. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. – a feladatai ellátásán túl – nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.

    2017.09.28
  • 2.4. A szerv nyilvántartásai
  • 2.5. Nyilvános kiadványok
   • 2.5.1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei:
    2.5. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    Nincs a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkelő Zrt-nek nyilvános kiadványa.

    2017.09.28
  • 2.6. Döntéshozatal, ülések
   • 2.6.1. Döntéshozatal, ülések
    2.6. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.

    2017.09.28
  • 2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
   • 2.7.1-2.7.3. A testület döntéseire vonatkozó információk
    2.7.1-2.7. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.

    2017.09.28
   • 2.7.4-2.7.5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
    2.7.4-2.7.5. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

    2017.09.28
   • 2.7.6-2.7.7. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvánosülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
    2.7.6-2.7. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi előterjesztések, illetve arra adott észrevételek.

    2017.09.28
  • 2.8. Pályázatok
  • 2.9. Hirdetmények
   • 2.9.1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.
    2.9.1. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. eddig nem tett közzé hirdetményt, közleményt.

    2017.09.28
  • 2.10. Közérdekű adatok igénylése
   • 2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje<

    2021.02.04
   • 2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
    Jogi és Beszerzési Igazgatóság

    Ügyfélkapcsolati vezető neve: dr. Hunya István, jogi és beszerzési igazgató

    2020.10.07
   • 2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme):
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
    Titkársága

    Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 103.
    Postacím: 1300 Budapest, Pf. 333
    telefon: +36 (70) 399-0043
    fax: +36 (1) 211-1419
    e-mail: titkarsag@nhkv.hu

    2020.10.07
   • 2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Lukács Péter György
    elérhetőségei:
    telefon: +36 (70) 399-0511
    email: peter.lukacs@nhkv.hu

    2020.10.07
   • 2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nek nincs kötelezően előírt statisztikai adatszolgáltatási feladata.

    2017.09.28
   • 2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kezelt közérdekű adatokra vonatkozóan nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

    2017.09.28
   • 2.10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nél nincs ilyen megkötött szerződés.

    2017.09.28
  • 2.11. Közzétételi listák
   • 2.11.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
    2.11. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma
    • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló2009. évi CXXII. törvény
    • Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
    2017.10.03
   • 2.11.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
    2.11. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-re vonatkozóan jelenleg nincs egyedi közzétételi lista.

    2017.10.03
 • 3. Gazdálkodási adatok