• 1. Szervezeti, személyzeti adatok
 • 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  • 2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
  • 2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
   • 2.2.1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekbenügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekbenügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekbenaz eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
   • 2.2.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekbenaz ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
    2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz.

    2017.09.28
  • 2.3. Közszolgáltatások
   • 2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
    2.3. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. – a feladatai ellátásán túl – nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.

    2017.09.28
   • 2.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
    2.3. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. – a feladatai ellátásán túl – nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.

    2017.09.28
  • 2.4. A szerv nyilvántartásai
  • 2.5. Nyilvános kiadványok
   • 2.5.1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei:
    2.5. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    Nincs a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkelő Zrt-nek nyilvános kiadványa.

    2017.09.28
  • 2.6. Döntéshozatal, ülések
   • 2.6.1. Döntéshozatal, ülések
    2.6. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.

    2017.09.28
  • 2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
   • 2.7.1-2.7.3. A testület döntéseire vonatkozó információk
    2.7.1-2.7. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.

    2017.09.28
   • 2.7.4-2.7.5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
    2.7.4-2.7.5. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

    2017.09.28
   • 2.7.6-2.7.7. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvánosülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
    2.7.6-2.7. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi előterjesztések, illetve arra adott észrevételek.

    2017.09.28
  • 2.8. Pályázatok
  • 2.9. Hirdetmények
   • 2.9.1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.
    2.9.1. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. eddig nem tett közzé hirdetményt, közleményt.

    2017.09.28
  • 2.10. Közérdekű adatok igénylése
   • 2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

    2017.10.06
   • 2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
    Vezérigazgatói Kabinet

    Ügyfélkapcsolati vezető neve: Szabados Zoltán

    2017.09.28
   • 2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme):
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
    Vezérigazgatói Kabinet

    Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 103.
    Postacím: 1300 Budapest, Pf. 333
    telefon: +36 (70) 399 0043
    fax: +36 (1) 211 1419
    e-mail: titkarsag@nhkv.hu

    2017.09.28
   • 2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    Belső adatvédelmi felelős neve: Kacsándi László
    elérhetőségei:
    telefon: +36 (70) 399-0038
    email: laszlo.kacsandi@nhkv.hu

    2017.09.28
   • 2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nek nincs kötelezően előírt statisztikai adatszolgáltatási feladata.

    2017.09.28
   • 2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kezelt közérdekű adatokra vonatkozóan nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

    2017.09.28
   • 2.10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
    2.10. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nél nincs ilyen megkötött szerződés.

    2017.09.28
  • 2.11. Közzétételi listák
   • 2.11.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
    2.11. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma
    • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló2009. évi CXXII. törvény
    • Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
    2017.10.03
   • 2.11.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
    2.11. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-re vonatkozóan jelenleg nincs egyedi közzétételi lista.

    2017.10.03
 • 3. Gazdálkodási adatok
  • 3.1 A működés törvényessége, beszámolók
   • 3.1.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
    3.1. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nél még nem volt ilyen ellenőrzés, vizsgálat.

    2017.09.28
   • 3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
    3.1. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél eddig nem került sor Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésre.

    2017.09.28
   • 3.1.3. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:
    3.1. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-re vonatkozóan jelenleg nincs.

    2017.09.28
   • 3.1.4. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk:
    3.1. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-re vonatkozóan nincsenek ilyen mutatók és értékek.

    2017.09.28
   • 3.1.5. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:
    3.1. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    Nincs a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés.

    2017.09.28
  • 3.2 Költségvetések, beszámolók
   • 3.2.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése 2016.
    3.2.1. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. éves (elemi) költségvetés készítésére nem kötelezett.

    2017.10.03
   • 3.2.2. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója 2016.
    3.2.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    3.2.2. 2016. éves beszámoló

    2017.10.03
   • 3.2.3. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról– a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolója a személyi juttatásokról, 2016. évről negyedéves bontásban
    3.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek nincs ilyen kötelezettsége.

    2017.10.03
   • 3.2.4. A közfeladatot ellátó szerv mérlege
    3.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    3.2.4. 2016. évi mérleg

    2017.10.03
  • 3.3 Működés
   • 3.3.1.1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival
    3.3.1. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    3.3.1.1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival (2018. III. negyedév)

    2018.10.11
   • 3.3.1.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival
    3.3.1. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    3.3.1.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival (2018. II. negyedév)

    2018.10.11
   • 3.3.1.3. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival
    3.3.1. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    3.3.1.3. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival (2018. I. negyedév)

    2018.10.11
   • 3.3.1.4. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival
    3.3.1. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    3.3.1.4. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival (2017. IV. negyedév)

    2018.10.11
   • 3.3.2.1-3.3.2.4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
    3.3.2.1-3.3.2. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. költségvetéséből nem nyújt nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást.

    2017.09.28
   • 3.3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával,az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
    3.3. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    3.3.3. Szerződések

    2018.12.03
   • 3.3.4. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok:
    3.3. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

    2017.09.28
   • 3.3.5. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
    3.3. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél eddig ilyen kifizetésre nem került sor.

    2017.09.28
   • 3.3.6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával:
    3.3.6. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma


    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. eddig nem részesült Európai Unió által nyújtott támogatásban.

    2017.09.28
   • 3.3.7. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről. (Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.)
    3.3.7. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről. Közzétételi egység tárgyaKözzététel dátuma

    Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdésének a) – g) pontjai szerinti információkat.

    A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-re vonatkozó közbeszerzési információk elérhetőek a Közbeszerzési Adatbázis – publikus kereső honlapon.

    2017.10.03