Tájékoztatjuk, hogy az NHKV Zrt. azon hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák, számlaegyenlegek és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak behajtásának ügyintézést végzi, amelyek a 2016. április 1. – 2023. június 30. közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási és elszámolási időszakokra vonatkoznak.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

Az ingatlanhasználónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat kell fizetnie a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.

Számlakifogás nem megfelelő adattartalom esetén

Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóktól kapott adatok alapján végzi számlázási feladatait, ezért amennyiben a kifogás a közszolgáltatás műszaki tartalmára vagy a számla adattartalmára (ürítések számára, edényzet méretére, rongálódására, helytelen név, cím stb.) vonatkozik, úgy kérjük, forduljon közvetlenül a kifogásolt számlán feltüntetett közszolgáltatójához.

Kérjük, egyéb számlakifogással kapcsolatos bejelentését az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.


Számlamásolat igény

Számlamásolat iránti igényét a vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla adatainak pontos megjelölésével (vevő (fizető) azonosító szám, számla sorszáma, elszámolási időszak) az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre e-mail címre szíveskedjen megküldeni, vagy szíveskedjen felkeresni közszolgáltatója ügyfélszolgálatát, amelynek elérhetőségeit számlája első oldalán találja.

Hátralékkezelés

A 2016. április 1. – 2023. június 30. közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási és elszámolási időszakokra vonatkozóan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

Amennyiben a 2016. április 1. – 2023. június 30. közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási és elszámolási időszakokra vonatkozóan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtartozás összege eléri a 10.000,- Ft-ot és a díj kiegyenlítésére a fizetési felszólítás kiadását követően sem kerül sor, a díjtartozás behajtása iránti intézkedéseket az NHKV Zrt. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi.


Scontó

A társasházak – amennyiben nem lakónként kérik a számlázást – jogosultak scontó igénybe vételére, amelynek mértéke a díj 3%-a. A scontó jóváírás feltétele, hogy a kiegyenlítés a fizetési határidő előtt 5 nappal megtörténjen.

Kedvezmények/támogatások kezelése, igénylése

A 2016. április 1. – 2023. június 30. közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási és elszámolási időszakokra vonatkozóan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás után kiszámlázott díjkedvezményekre és támogatásokra való jogosultság általános feltételeit az adott időszakban hatályos helyi önkormányzati rendeletek szabályozzák, egyedi esetekben pedig az érintettek részére szóló, az önkormányzat által kiadott határozatban foglaltak irányadók.

Az egyedi határozat érvényesítése érdekében kérjük, forduljon közvetlenül közszolgáltatójához, mivel az NHKV Zrt. a helyi közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait.

/gyik]

E-számla/ Díjnet rendszer

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer 2023. július 1. elszámolási naptól átalakult, melynek eredményeként a Magyar Állam hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló számlakiállítási feladatát a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós társaság látja el. 2023. június 30. elszámolási napig továbbra is az NHKV Zrt. jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló számlák kiállítására, azonban 2023. július 1. napjától a Díjnet Zrt. elektronikus számlabemutatási felületén új regisztrációt már nem áll módunkban befogadni.