Tájékoztatjuk, hogy az NHKV Zrt. azon hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák, számlaegyenlegek és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak behajtásának ügyintézést végzi, amelyek a 2016. április 1. – 2023. június 30. közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási és elszámolási időszakokra vonatkoznak.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltató

Az a minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. Az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet nem végez, elsődleges feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése és kezelése.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vétele

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele minden ingatlanhasználó számára kötelező.

A közszolgáltatással összefüggő kérdések (pl.: edényzet méretének módosítása, közszolgáltatás szüneteltetése, egyedi szolgáltatás megrendelése, díjkedvezmény stb.) kapcsán kérjük, forduljon helyi közszolgáltatójához.


Felhasználó-változás, adat- és szolgáltatás módosítási igények bejelentése

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó szolgáltatásokkal (edényzet tisztítása, mozgatása, bérleti díja, egyedi konténer rendelés, többlethulladék elszállítása, stb.) kapcsolatos kérdéseivel és a szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban kérjük, forduljon közvetlenül közszolgáltatójához.