Hulladékgazdálkodási közszolgáltató

Az a minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. Az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet nem végez, elsődleges feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése és kezelése.

A településén illetékes közszolgáltatóról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: https://nhkv.hu/kozszolgaltato_kereso/.


Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vétele

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele minden ingatlanhasználó számára kötelező.

A közszolgáltatással összefüggő kérdések (pl.: edényzet méretének módosítása, közszolgáltatás szüneteltetése, egyedi szolgáltatás megrendelése, díjkedvezmény stb.) kapcsán kérjük, forduljon helyi közszolgáltatójához.

A településén illetékes közszolgáltatóról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: https://nhkv.hu/kozszolgaltato_kereso/.


Felhasználó-változás, adat- és szolgáltatás módosítási igények bejelentése

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó szolgáltatásokkal (edényzet tisztítása, mozgatása, bérleti díja, egyedi konténer rendelés, többlethulladék elszállítása, stb.) kapcsolatos kérdéseivel és a szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban kérjük, forduljon közvetlenül közszolgáltatójához.

A településén illetékes közszolgáltatóról az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: https://nhkv.hu/kozszolgaltato_kereso/


Közszolgáltatást kiegészítő szolgáltatások

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó szolgáltatásokkal (edényzettisztítása, mozgatása, bérleti díja, egyedi konténer rendelés, többlethulladék elszállítása, stb.) kapcsolatos kérdéseivel és a szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban kérjük, forduljon közvetlenül közszolgáltatójához.

A településén illetékes közszolgáltatóról az alábbi linken tájékozódhat: https://nhkv.hu/kozszolgaltato_kereso/.