Korábbi közszolgáltatói szerződések módosítása (gazdálkodó szervezetek esetében)
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében a Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokra Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t jelölte ki.

A Kormánytól kapott kijelölés alapján a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti jogviszonyokban a Koordináló szerv a Korm. rendelet által nevesített szereplőként van jelen.

A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására irányuló szerződések azon rendelkezései, amelyek a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezésekkel nincsenek összhangban, módosítást igényelnek. Ezen módosítások azonban a szerződő felek (közszolgáltató és ingatlanhasználó) közötti jogviszonyra vonatkoznak, abban a Koordináló szerv szerződéses félként nem szerepel, tekintettel arra, hogy a jogviszonyban ex lege van jelen.

Az egyedi szerződésekben a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések között álláspontunk szerint ajánlott feltüntetni:

  • A 2016. április 1-től teljesített szolgáltatásért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv szedi be.
  • A közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv Ügyfelei részére állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel.

Közszolgáltatás megrendelése
Az ingatlanhasználó számára kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére céljából kérjük forduljon helyi közszolgáltatójához.
Közszolgáltatás szüneteltetése
Az NHKV Zrt., mint a 2016. április 1-jétől teljesített hulladékgazdálkodási közszolgáltatás után kiszámlázandó díj jogosultja, a közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait. A fentiek alapján kérjük, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése, illetve a szolgáltatás gyakoriságának módosítása érdekében forduljon a jelenlegi közszolgáltatójához, ahol készséggel állnak szíves rendelkezésére.