Számlázási ciklus
A 2017. évtől a vonatkozó jogszabályok értelmében országosan egységes, negyedéves számlázási ciklust alkalmazunk. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 10.§. (2) bek. értelmében „a közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel”.
Pótcsekk igény
Pótcsekk igényét kérjük az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni. A megfelelő beazonosításhoz legyen kedves megadni nevét és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlája sorszámát, annak hiányában a vevő (fizető) azonosító számát és felhasználási címét, vagy vevő neve és felhasználási hely címe adatokat.
Számlamásolat igény
Számlamásolat igényét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla adatainak pontos megjelölésével (vevő -fizető- azonosító és elszámolási időszak) kérjük az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.
Számlakifogás
Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóktól kapott adatok alapján végzi számlázási feladatait, ezért amennyiben a kifogás a közszolgáltatásra (ürítések száma, edényzet méret, rongálódása stb.) vonatkozik, kérjük forduljon közvetlenül jelenlegi közszolgáltatójához. Egyéb számlakifogással kapcsolatban kérjük írjon az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre.
Üdülőövezet
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47.§ (4) rendelkezése alapján az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át fizetik.
Szolgáltatás árazása
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésének e) pontja rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit.