A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. §-a alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására az állam koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hozott létre.

Az NHKV Zrt., mint Koordináló szerv elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és ágazati működés megvalósításával.

Az NHKV Zrt. feladatai a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés hatályos rendelkezései szerint a következők:

  • meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a 73. § (1) bekezdése szerinti a törvényben megállapított céloknak minősülnek,
  • meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
  • ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt, amelynek keretében gondoskodik a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről, továbbá koordinálja a hasznosításra nem kerülő hulladékok ártalmatlanítását,
  • elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
  • megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
  • megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),
  • a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,
  • kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont,
  • beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében foglaltaknak megfelelően meghatározott szolgáltatási díjat,
  • kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.