I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv

Hivatalos neve: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: NHKV Zrt.
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 103.
Telephelye: 1036 Budapest, Lajos utca 103.
Postai címe: 1300 Budapest, Pf. 333
Telefonszáma: +36 (1) 999 6464
Elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@nhkv.hu
Honlapja: nhkv.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása

NévBeosztás
Weingartner Balázselnök-vezérigazgató
Gál Erzsébetigazgatósági tag
Guba Zoltánigazgatósági tag
Gyalog Gábor Péterigazgatósági tag
Kovács Lászlóigazgatósági tag
dr. Szepesi Edith Rózsafelügyelőbizottsági elnök
Dávid Szonjafelügyelőbizottsági tag
Kaiser Kornéliafelügyelőbizottsági tag
Hajnal Zsoltvezérigazgató-helyettes
Szabados Zoltánvezérigazgatói kabinet vezető
Kacsándi Lászlóbiztonsági és ellenőrzési igazgató
Kántor Miklósgazdasági igazgató
Kövecses Péterfejlesztési és stratégiai igazgató
dr. Kuti Dánielvezető jogtanácsos, jogi önálló iroda vezető
Bodnár Máriahaszonanyag elszámolási önálló iroda vezető
Kassai Zoltáninformatikai önálló iroda vezető
Muhoray Róbertberuházási és projekt önálló iroda vezető
Selmeczi Zsoltszámlázási önálló iroda vezető
Schubert Viktormegfelelőségi és műszaki önálló iroda vezető
Zatykó Zsuzsannakontrolling önálló iroda vezető
dr. Csizmadia Tamásszóvivő

4. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

Tulajdonos szervezet

Hivatalos neve: MNV Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: MNV Zrt.
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Postai címe: 1399 Budapest, Pf.: 708
Telefonszáma: +36 (1) 237-4400

Szakmai irányító szervezet

Hivatalos neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postai címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefonszáma: +36 (1) 795-1700
Telefax száma: +36 (1) 795-0697

Ellenőrző szervezet

Hivatalos neve: Állami Számvevőszék
Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postai címe: 1364 Budapest 4. Pf. 54.
Telefonszáma: +36 (1) 484-9100
Telefax száma: +36 (1) 484-9200

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
 • 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
 • 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2. A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. §-a alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hozott létre.

Az NHKV Zrt., mint Koordináló szerv elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

Az NHKV Zrt. feladatai a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés hatályos rendelkezései szerint a következők:

 • meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a Ht. 73. § (1) bekezdése szerinti e törvényben megállapított céloknak minősülnek,
 • meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
 • ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
 • elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
 • megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
 • megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),
 • a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét;
 • kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont;
 • beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat,
 • kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 Munkabér, illetmény (havonta összesen)Cafetéria (évente összesen)Költségtérítés (havonta összesen)
Igazgatósági tagok800.000005
FB tagok320.000003
Vezérigazgató1.000.000200.00001
Vezérigazgató-helyettes950.000200.00001
Igazgató3.800.000800.00004
Önálló iroda vezető6.650.0001.400.00007
Egyéb munkavállaló60.122.28326.800.0001.234.175134

2. Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, 2016. évi szerződések adatai

Szerződő fél neveSzerződés címe, tárgyaÖsszegeSzerződés időtartama, vagy teljesítési véghatáridő
Ankerköz Business Center KftIroda szolgáltatási szerződés29.273,50 Euro2016.10.15.
SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Belső irodai működéshez szükséges nyomtatók bérlése teljes szervizzel és üzemeltetéssel3.842.400.- Ft + ÁFA, továbbá fekete nyomtatott lapok után: 2,2.- Ft + ÁFA, színes lapok után: 18.- Ft + ÁFA24 hónap
MOORE STEPHENS K-E- S AUDIT Kft.Megbízási szerződés könyvvizsgálói feladatok ellátásáraegyszeri díj: 750.000.- Ft + ÁFA, 2016. évre: 1.500.000.- Ft + ÁFA, 2017. évre: 2.000.000.- Ft + ÁFA, 2018. évre: 2.500.000.- Ft + ÁFA2016. január 15-től
Európai Tudásközpont Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.Vállalkozási szerződés az NHKV Zrt. részére hírportál készítése és telepítése a megrendelő által biztosított infrastruktúra elemeken6.900.000.- Ft + ÁFA2016.04.30.
Vodafone Magyarország Zrt.Megállapodás elektronikus hírközlési és egyéb szolgáltatásokra„Ready Business More Start” és „Ready Business More Pro” szolgáltatáscsomagban rögzítettek szerintHatározatlan időtartamra
Postaautó Duna Zrt.3 db személygépkocsi bérleti illetve flottakezelési díja14.544.360.- Ft + ÁFA36 hónap
TREAT-IT Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.Megbízási szerződés minőségbiztosítási és műszaki ellenőrzési feladatok ellátására17.500.000.- Ft + ÁFA2017.03.31.
HD Event & Promotion Kft.Bérleti szerződés 2016.03.24-én a Kongresszusi Központban rendezett konferencia helyszínének biztosítására és kapcsolódó catering szolgáltatások igénybevételére16.890.000.- Ft + ÁFA2016.03.24.
PM Prosper Gazdasági-Tanácsadó és Szolgáltató Kft.Megbízási szerződés vagyonkezelési, vagyongazdálkodási, könyv-, illetőleg számviteli vonatkozású belső szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata tárgyában30.000.- Ft + ÁFA/óra2016.12.31.
Tender Innováció Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.Megbízási szerződés közbeszerzési tanácsadó feladatok ellátására20.000.- Ft + ÁFA/óra2016.12.31.
Dr. Boros Árpád András Ügyvédi Iroda Ügyvédimegbízási szerződés jogi szolgáltatás és jogi képviselet nyújtására30.000.- Ft + ÁFA/óra2016.12.31.
ItWizard Kft.Vállalkozási szerződés közszolgáltatói informatikai rendszerek felmérésére az NHKV Zrt. számára7.675.000.- Ft + ÁFA2016.06.02.
MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.Vállalkozási szerződés az NHKV Zrt. szakmai munkáját támogató adatszolgáltatások befogadására alkalmas portál és háttértár fejlesztése tárgyában17.700.000.- Ft + ÁFA2 hónap
Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft.Megbízási szerződés informatikai rendszer fejlesztéshez – szolgáltatással vegyes árubeszerzés – szükséges közbeszerzési eljárás előkészítésére, kidolgozására, közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatására5.000.000.- Ft + ÁFAA hirdetmény közzétételének napjáig határozott időtartamra
Symmetria Magyarország Információ Integritás Kft.Adásvételi szerződés szerver beszerzése17.615.500.- Ft + ÁFA2016.09.01.
PM PROSPER Gazdasági-Tanácsadó és Szolgáltató Kft.Megbízási szerződés az NHKV Zrt. részére közszolgáltatói előfinanszírozási kérelmek értékelésében, üzleti tervezésben nyújtott szakmai tanácsadás tárgyában30.000.- Ft + ÁFA / óra7,5 hónapig
FLAXCOM HOLDING Elektronikai és Kereskedelmi Zrt.Adásvételi szerződés kliens oldali eszközök és szoftverek beszerzése tárgyában17.815.270.- Ft + ÁFA3 hét
Balogh Péter egyéni vállalkozóVállalkozási szerződés adatszolgáltatások alapján az átmeneti időszakban számlaállomány generáláshoz szükséges informatikai fejlesztés tárgyában17.000.000.- FT + ÁFA16 hét
MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.Vállalkozási szerződés szolgáltatási díj számítás elvégzéséhez szükséges szoftveres fejlesztés biztosítása az NHKV Zrt. részére tárgyban17.500.000.- Ft + ÁFA7,5 hónap
RNAVSOFT Fejlesztő és Szolgáltató Kft.Programozó matematikai szakmai tanácsadás750.000.- Ft + ÁFA/hó2016.12.31.
KTSZ Tervszerv Kft.Megbízási szerződés a Megbízó Ht. 32/A § (1) bekezdés c), i) és j) pontja szerinti alaptevékenységébe tartozó állami hulladékgazdálkodási közfeladatai ellátásával összefüggő szakmai tanácsadásra11.200.- Ft + ÁFA/óraHatározatlan időre
ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. - TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. - Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.Vállalkozási szerződés hulladékgazdálkodási stratégiai tervezési feladatok ellátása tárgyában7.900.000.- FT + ÁFA2016.06.30.
EPDB Nyomtatási Központ Zrt.Vállalkozási szerződés az NHKV Zrt. részéről átadott feldolgozható számlaállomány nyomtatása és borítékolása tárgyábanEgységárak szerint (150.000 db számla)2016.11.30.
CALLCOMM Zrt.Megbízási szerződés call center feladatok ellátásáraNapidíjak szerint2017.03.31.
Magyar Posta Zrt.Partneri szerződés postai küldeményforgalmi, és egyéb szolgáltatások tárgyábanPostai díjszabás szerintHatározatlan időtartamra
Rátky és Társa Ügyvédi IrodaMegbízási szerződés az NHKV Zrt. cégbejegyzése, valamint az azzal kapcsolatos egyéb jogi és adminisztrációs ügyekben a jogi képviselet ellátása tárgyában35.000.- Ft + ÁFA/óraHatározatlan időtartamra
AH-EM NHK KonzorciumVállalkozási szerződés az NHKV Zrt. számlázási, folyószámla kezelési és kintlévőségkezelési rendszerének kialakítására603.500.000.- Ft + ÁFA210 munkanap
Civilium Publicus Kft.Megbízási keretszerződés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására20.000.- Ft + ÁFA/óra2017.03.31.
DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.Adásvételi szerződés irat- és dokumentumkezelő, workflow rendszer beszerzésére17.490.000.- Ft + ÁFA5 hónap
MKB Bank Zrt.Folyószámlahitel szerződés10.000.000.000.- Ft (hitelkeret)2017.11.15.
MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.Vállalkozási szerződés „Partner portál, ügykezelő rendszer és háttér feldolgozások fejlesztése”49.900.000.- Ft + ÁFAMegkötést követő 70 nap
FKF Zrt. - Díjbeszedő Holding Zrt. - Díjbeszedő Faktorház Zrt.- Megállapodás szilárd hulladékkezelési díj számlázása tárgyában - A K1579 „Szilárd hulladékkezelési díj számlázásával és visszkereset nélküli követelés értékesítésével kapcsolatos szolgáltatás” tárgyában megkötött megállapodás Koordináló szerv szerződésbe történő belépésére tekintettel végrehajtott módosításai - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáért fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére és ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására vonatkozó rendelkezések172.- Ft + ÁFA számlánként valamint az átruházásra kerülő kiszámlázott követelésállomány bruttó számlaértékének 95,4%-a2018.03.31.
BINARIT Informatikai Zrt.Megbízási szerződés „Komplex tesztelési feladatok ellátása”7.604.000.- Ft + ÁFA12 hét
ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.Vállalkozási szerződés az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv felülvizsgálatára17.290.000.- Ft + ÁFA50 nap
R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt.Adásvételi szerződés pénzügyi, számviteli és kontrolling szoftver beszerzése tárgyában17.490.000.- Ft + ÁFA5 hónap
WASCO Trade Kiadó, Nyomdai Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Vállalkozási szerződés az NHKV Zrt. részéről átadott feldolgozható számlaállomány nyomtatására és borítékolására23.000.000.- Ft + ÁFA2018.01.12.
GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.Megbízási szerződés a 2017. évre vonatkozó üzleti tervezésben nyújtandó gazdasági és könyvviteli szakmai tanácsadásra20.000.- Ft + ÁFA / óra2017.02.20.
LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zrt.Gépjármű bérleti és flottakezelési szerződés130.586.112.- Ft + ÁFAGépjármű leszállításától számított 48 hónap
eGOV Tanácsadó Kft.Vállalkozási szerződés RFID rendszeren alapuló, egységes országos hulladékkövető informatikai rendszer kialakításához szükséges stratégia megalkotására17.850.000.- Ft + ÁFA90 nap
ETVIe Energy Transfer Vienna GmbH.Vállalkozási szerződés a fővárosi hulladékégetőművel kapcsolatos stratégiai elemzés készítésére12.000.000.- Ft + ÁFASzerzősben foglalt ütemezés szerint
dr. Varga SándorMegbízási szerződés hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos stratégiai feladattal összefüggő, hulladékgazdálkodási szakértelmet igénylő tanácsadói feladatok ellátására570.000.- Ft + ÁFA /hó2017.12.31.
C-Protector Tanácsadó és Szolgáltató Kft.Megbízási szerződés panaszkezelési tevékenység és ügyfélszolgálat támogatásával kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére2017.06.30. napjára történő elkészítése esetén 2.500.00.- Ft + ÁFA; 2017.10.31. napjára történő elkészítése esetén 2.500.000.- Ft+ ÁFA óradíj: 23.000.- Ft + ÁFA2017.12.31.
MOL Nyrt.Egyedi szerződés gépjármű üzemanyagok üzemanyagkártyával történő vásárlására11.430.000.-Ft + ÁFA / negyedévlegfeljebb 2018.09.30-ig