I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv

Hivatalos neve: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: NHKV Zrt.
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 103.
Telephelye: 1036 Budapest, Lajos utca 103.
Postai címe: 1255 Budapest, Pf. 15
Telefonszáma: +36 (1) 999 6464
Elektronikus levélcíme: info@nhkv.hu
Honlapja: nhkv.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása

NévBeosztás
Weingartner Balázs JózsefElnök-Vezérigazgató
Kacsándi LászlóBelső Ellenőr
Csizmadia TamásSzóvivő
Guba ZoltánIgazgatósági Tag
Kovács LászlóIgazgatósági Tag
Gál ErzsébetIgazgatósági Tag
dr. Kozma SzilviaIgazgatósági Tag
dr. Torma SzilviaFelügyelő Bizottság Elnöke
Dávid SzonjaFelügyelő Bizottsági Tag
Kovács JenőFelügyelő Bizottsági Tag
Hajnal Zsolt AndrásSzakmai Vezérigazgató-Helyettes
Laczkó ZsoltÁltalános Vezérigazgató-Helyettes

4. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

Tulajdonos szervezet

Hivatalos neve: MNV Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: MNV Zrt.
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Postai címe: 1399 Budapest, Pf.: 708
Telefonszáma: +36 (1) 237-4400

Szakmai irányító szervezet

Hivatalos neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postai címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefonszáma: +36 (1) 795-1700
Telefax száma: +36 (1) 795-0697

Ellenőrző szervezet

Hivatalos neve: Állami Számvevőszék
Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postai címe: 1364 Budapest 4. Pf. 54.
Telefonszáma: +36 (1) 484-9100
Telefax száma: +36 (1) 484-9200

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
 • 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
 • 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2. A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. §-a alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hozott létre.

Az NHKV Zrt., mint Koordináló szerv elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

Az NHKV Zrt. feladatai a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés hatályos rendelkezései szerint a következők:

 • meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a Ht. 73. § (1) bekezdése szerinti e törvényben megállapított céloknak minősülnek,
 • meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
 • ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
 • elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
 • megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
 • megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),
 • a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét;
 • kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont;
 • beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat,
 • kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 Munkabér, illetmény (havonta összesen)Cafetéria (havonta összesen)Költségtérítés (havonta összesen)Fő (összesen)
Igazgatósági tagok800.0005
FB tagok320.0003
Vezérigazgató1.000.0001
Vezérigazgató-Helyettes950.0001
Igazgatók4.750.0005
Egyéb munkavállalók16.730.00028

2. Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, 2016. évi szerződések adatai

Szerződést kötő fél neveSzerződés típusaSzerződés értékeSzerződés időtartama
HD Event & Promotion Kft.Bérlet16.890.000 Ft 2016. 03. 24.
(6:00-19:00)
Szerződés tárgya: 1123 Budapest, Jagelló út 1-3. szám alatti ingatlanon, a Budapesti Kongresszusi Központ bérlete és járulékos szolgáltatások konferencia helyszínének biztosítására