bejegyzes_bianco
október 17, 2022 Egyéb, Főoldal, Hírek

Az elmúlt napokban mind a fővárosi vezetés, mind a BKM menedzsmentje számos valótlan állítást tett Társaságunk tevékenységével és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásával kapcsolatban. Visszautasítjuk Mártha Imre azon kijelentéseit, miszerint az NHKV Zrt. visszatartja a forrásokat, illetve tartozik számos cégnek.

Az NHKV Zrt. – mint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására kijelölt gazdasági társaság – hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó közfeladatát a jogszabályoknak megfelelően látja el, s a jogszabályban rögzített fizetési kötelezettségét valamennyi közszolgáltató felé fizetési határidőn belül teljesíti, késedelmes fizetésbe nem esik. Társaságunknál nincs lejárt, kifizetetlen szolgáltatási díj számlája a fővárosi cégnek. Az NHKV évek óta minden szolgáltatási díj számlát határidőben vagy határidő előtt kifizet.

A közszolgáltatás finanszírozásában Társaságunk az elvégzett szolgáltatás után fizet, valamint tekintettel van a hulladékmennyiség változására is. Budapest esetében is – ahogy minden közszolgáltató esetében – a finanszírozás mérhető és ellenőrizhető mennyiségi (tömeg)adatokra épül, amelyhez a közszolgáltató szolgáltatja az adatot.

Az adatszolgáltatások alapján az NHKV Zrt. megvizsgálta a 2022. október 6-án elektronikus úton érkezett két BKM által kiállított számlát, és megállapította, hogy mindkét követelés jogalap nélküli, a hatályos jogszabályok alapján ilyen követelése a BKM-nek az NHKV Zrt.-vel szemben nem megalapozott.
Ezért a számlákon jelölt követeléseket mind jogalapjában, mind összegszerűségben az NHKV visszautasítja. Ennek megfelelően a számlák visszaküldésre kerülnek a fővárosi céghez.

Az igazság ezzel szemben az, hogy amennyiben a BKM maradéktalanul betartotta volna az OHKT előírásait, illetve a környezettudatosságát hirdető főváros, mint tulajdonos ténylegesen szem előtt tartaná a körforgásos gazdálkodás célkitűzéseit, úgy 2021. évre a BKM akár 700 millió Ft-tal magasabb szolgáltatási díjat kaphatott volna a jogszabályok alapján.

Szintén visszautasítjuk Mártha Imrének azt a rágalmazás határát súroló kijelentését is, miszerint számos cég perrel élhetne Társaságunk irányába. Nincs semmilyen jogalapja ezen kijelentésnek, ezt bizonyítja, hogy az NHKV Zrt. működése során nem volt olyan per Társaságunk ellen, amely a finanszírozás jogszerűségét és az elszámolás módját vitatta volna. A BKM vezérigazgatójának kijelentései kizárólag PR-fogásnak tekinthetők, ugyanakkor rendkívül károsak, mivel rombolják a közvélemény bizalmát és az ágazatban dolgozók elhivatottságát.

Újra kérjük a BKM vezetését és a tulajdonos fővárost, hogy hamis állításokkal ne vezessék félre a közvéleményt és a hulladékgazdálkodásban dolgozó munkavállalókat!

2022.10.17.