bejegyzes_bianco
július 11, 2022 Egyéb, Főoldal, Hírek

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) a 444.hu internetes sajtótermékben 2022. június 30. napján 13 óra 43 perckor megjelent „Bűzlő szemétarmageddon lett az egy cég alá terelt Pest megyei hulladékszállítás eredménye” című alapvető tényszerűségeket nélkülöző cikkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

Az NHKV Zrt. által sérelmezett a cikk azon része, amely szerint „bizonyára nem csak ebben az országrészben álltak elő ezek a problémák”, mivel valótlan tényt híresztel. Nem érkezett ugyanis Társaságunkhoz olyan jelzés, amely szerint az ország más területén is tapasztalható lenne hasonló probléma.

Továbbá az NHKV Zrt. által sérelmezettek a cikk azon részei, mely szerint „2013-ban létrehozták a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.” és „az ármegállapítás joga átszállt az NHKV-ra, amely az akkori szinten rögtön élt is a befagyasztás eszközével”.

A valóság ezzel szemben az, hogy az NHKV Zrt.-t 2015. december 23-án alapították, a cég bejegyzése 2016. január 20-án történt meg. Az „ármegállapítás jogával” kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a szerkesztőség figyelmét: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 47/A. §-a alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásáért szedhető közszolgáltatási díjat és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Az „ármegállapítás joga” – ugyan a hatályos jogszabályok ilyen kifejezést nem tartalmaznak – így nem Társaságunk feladata.

Továbbá az NHKV Zrt. által sérelmezettek a cikk azon részei, mely szerint „a szemétdíj is hozzájuk fut be, aminek csak egy részét utalják tovább”, „késve fizet” és „az NHKV nem fizet sem időben, sem eleget, emiatt folyamatosak a finanszírozási problémák”, valamint „Az NHKV eleve negyedévente számláz a fogyasztóknak, a befizetésre van 30 nap, így a szolgáltató a kukaholdingtól májusban lát először pénzt az addig elvégzett munkáért – gyakorlatilag az állam meghitelezteti velük a szolgáltatást”.
A valóság ezzel szemben az, hogy az NHKV Zrt. – mint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására kijelölt gazdasági társaság – hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó közfeladatát a jogszabályoknak megfelelően látja el, s a jogszabályban rögzített fizetési kötelezettségét valamennyi közszolgáltató felé fizetési határidőn belül teljesíti, így késedelmes fizetésbe nem esik. Társaságunknál nincs lejárt, kifizetetlen szolgáltatási díj számlája a DTkH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-nak (továbbiakban DTKH) és más közszolgáltatónak, az adatszolgáltatással alátámasztott szolgáltatási díjról a jogszabályok szerint kiállítottuk a díjközlőt a cég számára. Társaságunk 2018 óta minden szolgáltatási díj számlát határidőben vagy határidő előtt kifizet.
Tájékoztatjuk, hogy a DTKH szolgáltatási területéről beszedett, lakosság által fizetett közszolgáltatási díj kevesebb, mint amennyit az NHKV Zrt. szolgáltatási díjként megfizet a DTKH részére. Így nem igaz a cikk állítása, miszerint a lakosságtól beszedett díjnak csak egy részét kapja meg a közszolgáltató.

A közszolgáltatók likviditásának fenntarthatóságát elősegítve – a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításának köszönhetően – az NHKV Zrt. 2021. július hónaptól havi finanszírozási rendszerre állt át a korábbi negyedéves finanszírozási rendszerről. Ez azt jelenti, hogy az új elszámolási rendszerben a közszolgáltatók minden hónapban kapnak szolgáltatási díjat. Így az az állítás is valótlan, hogy közszolgáltató cégek „májusban látnak először pénzt”.
A „folyamatosak a finanszírozási problémák” állításával szemben az NHKV Zrt. évről évre egyre magasabb szolgáltatási díjat állapított meg és fizet ki a Díjrendelet alapján, míg 2017. évben nettó 104 Mrd Ft, 2021. évben már nettó 132 Mrd Ft volt a közszolgáltatók részére jogszabály alapján kifizetett szolgáltatási díj összege. 2022. évre vonatkozóan tovább nőtt a finanszírozás mértéke, a Díjrendelet alapján a tervezett szolgáltatási díj összege nettó 145 Mrd Ft. Összehasonlításként – „a szemétdíj is hozzájuk fut be, aminek csak egy részét utalják tovább”-ra vonatkozó valótlan állításuk vonatkozásában – a 2021. évben az ingatlanhasználóktól beszedett közszolgáltatási díj (vagy az önök szóhasználatával élve „kukadíj”) mértéke 91,7 Mrd Ft volt.
Szintén valótlanságot állít a cikk, amikor azt írja, hogy „Az NHKV – melynek felügyelő minisztere Palkovics László – 2016 óta nem adott le mérleget, és egyes becslések szerint 60 milliárdos veszteséget halmozott fel.”

A valóság ezzel szemben az, hogy Társaságunk minden üzleti évéről adott le mérleget, és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelően elérhetőek Társaságunk honlapjának (www.nhkv.hu) Közérdekű adatok menüpontjában, vagy az Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett nyilvános honlapon. (https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap). A beszámolók alapján elmondható, hogy a cikk állításával ellentétben Társaságunk működése nem veszteséges. Az NHKV Zrt. a 2019-es üzleti évet 246 millió forint adózott eredménnyel, a 2020-as üzleti évet 281 millió forint adózott eredménnyel, a 2021-es évet 455 millió forint adózott eredménnyel zárta.
A cikk ezen állítása „Ráadásul sok esetben a szolgáltató olyan emberek szemetét is elviszi, akik nem jelentkeztek be költözés esetén az NHKV-hoz, vagy egyszerűen nem fizetnek, de ezt a szolgáltató nem tudja ellenőrizni.” sem fedi a valóságot. Társaságunk postai úton küld az ügyfeleknek edényazonosító matricát, amelyet a közszolgáltató cég ellenőrizni tud. Ha valakinek nincs az edényzetén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának befizetését igazoló matrica, ott köteles felhívni az ingatlanhasználó figyelmét a díj megfizetésére, és az ingatlanhasználó személy változásának bejelentésére.
Szintén valótlanságot állít a cikk az „Annyira alulfinanszírozott a cég, hogy Gödöllőn a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez nemhogy a kukát, még a zsákot sem tudják tovább ingyen biztosítani (hivatalosan eddig sem voltak kötelesek, de adtak).” A valóság ezzel szemben az, hogy az NHKV Zrt. a Díjrendeletnek megfelelően megtérít minden, adatszolgáltatással alátámasztott hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos költséget a DTKH-nak, így a szelektív hulladékgyűjtő zsákok árát is.