bejegyzes_bianco
szeptember 12, 2017 Egyéb

Szakmérnök képzés indul szeptembertől, amelynek célja, hogy a hulladékfeldolgozó üzemek, szaktanácsadó intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, szakigazgatási intézmények hulladékgazdálkodás jellegű problémák megoldásával foglalkozó munkatársait feladataik jobb, szakszerűbb ellátására alkalmassá tegye.

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. szakmai kezdeményezésével és támogatásával a Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar Környezettudományi Intézete és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete közös szervezésben hulladékkezelési- és hasznosítási szakmérnök képzést indít.

A két féléves intenzív továbbképzés kéthetente péntek-szombat tanteremi és laboratóriumi jelenléttel, üzemlátogatással, otthoni munkával és szemeszterenként vizsgaidőszakkal jár. A szakirányú továbbképzés lényege, hogy a hulladékgazdálkodás – fókuszálva a hulladékfeldolgozásra és hasznosításra – területén biztonsággal mozgó, új feladatok megoldásában jártas szakembereket képezzen, akik kezelni tudják azokat a problémákat, amelyek a hazai hulladékgazdálkodás területén jelentkeznek. A hiánypótló szakmérnök-képzés biztosítja azon ismeretek megszerzését – műszaki, biológiai, jogi és közgazdasági -, amelyek a hulladékkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos feladatok szakszerű ellátásához szükségesek. A képzést különösen ajánljuk azon közszolgáltatóknak, ahol a KEHOP Európai Uniós fejlesztési források terhére, az ÉFK-ban nevesített projekt kerül megvalósításra. Ezen projektek eredményeként számos olyan új mechanikai kezelő, optikai válogató létesítmény épül, amely megköveteli az üzemeltetésre alkalmas szakemberek jelenlétét.

A szakirányú továbbképzésen való részvétel feltétele: műszaki vagy agrár képzési területen alapképzésben, egyetemi, vagy főiskolai szintű képzésben szerzett mérnök szakképzettség.

Képzési idő: levelező tagozaton 2 félév, legalább 180 tanóra és 60 kredit

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Hulladékkezelési- és hasznosítási szakmérnök

 

A képzések (előadások, laborgyakorlatok) időpontjai:

Szent István Egyetem, Gödöllő: 2017 október 6-7., november 10-11., december 1-2.

Miskolci Egyetem, Miskolc: 2017 október 20-21., november 17-18., december 15-16.

 

A képzés 2017. őszén indul, és 2018. júniusában záróvizsgával ér véget. A képzési költségtérítés összege 200.000,- Ft/fő/félév. A képzés költsége nem foglalja magába a szállás, az étkezés és a tananyag költségeit, továbbá a záróvizsga költségét. (Becsült költségek: tanagyag költség 20.000 Ft/fő/félév, záróvizsga 30.000 Ft/fő)

A képzés költségtérítésének módosítása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szerint történik.

A fentiekből adódóan a kötelező félévi terepgyakorlatok további térítési kötelezettséggel járnak

 

A szakmérnök-képzés indításával kapcsolatban várjuk Partnereink jelentkezését 2017. szeptember 15-ig, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésévél!

 

Jelentkezéssel kapcsolatos információ kérhető:

Telefon: 28-410-200/1604

E-mail: Peli.Anasztazia@mkk.szie.hu

Egyéb kérdés esetén:

Gyurkovics Rita NHKV Zrt.: 70/511-4514

E-mail: fejlesztes@nhkv.hu

 

A képzés főbb tanulmányi területei

 

Alapozó hulladékgazdálkodási, jogi és vezetési, gazdasági ismeretek, a kreditekben kifejezett képzés 10-20%-ában (10 kredit):

Hulladék, mint nyersanyag, üzemgazdaságtan és menedzsment valamint a hulladékgazdálkodási üzemek környezet és egészségvédelme.

 

Hulladékgazdálkodási és feldolgozási ismeretek szaktantárgyak, a kreditekben kifejezett képzés 70-80%-ában (50 kredit):

  • hulladékgazdálkodás gépei és üzemtanuk,
  • begyűjtési és üzemi logisztika,
  • a vegyes hulladékból mechanikai, optikai eljárással az energetikai, illetve az anyagában hasznosítható hulladékok kiválasztásának technológiái,
  • mechanikai-biológiai hulladékkezelés, stabilizálás, szárítás
  • elkülönítetten gyűjtött hulladékok feldolgozási technológiái,
  • a csomagolási hulladékok mechanikai, optikai válogatása,
  • a komposztálás alapjai, a biológiailag lebomló hulladékok és a szennyvíziszapok hasznosítása,
  • termikus hulladék hasznosítás és a hulladékból lett termékek felhasználási lehetőségei, minőségi követelmények,
  • hulladékok ártalmatlanítása és mintavételezése,
  • csurgalék-, és szennyvizek tisztítása, kezelése.