Közszolgáltatás megrendelése
Az ingatlanhasználó számára kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére céljából kérjük forduljon helyi közszolgáltatójához.
Közszolgáltatás szüneteltetése / megszüntetése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése érdekében kérjük forduljon közszolgáltatójához, ahol a helyi önkormányzati rendelet tartalmának figyelembevételével kezdeményezhető a szolgáltatás szüneteltetése.
Közszolgáltatás igénybevételi és fizetési kötelezettség
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele és az ezért fizetendő közszolgáltatási díj megfizetése az ingatlanhasználó számára kötelező. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 38. § (1) alapján az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. Továbbá a Ht. 38. § (2) rendelkezése szerint az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.
Közszolgáltatást kiegészítő szolgáltatások
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó szolgáltatások (edényzet tisztítása, mozgatása, bérleti díja, egyedi konténer rendelés, stb.) kapcsolatos kérdéseivel és a szolgáltatás megrendelésével forduljon továbbra is közszolgáltatójához.
Üdülőövezet
A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos hulladékgazdálkodási szolgáltatási szabályokat. Kérjük ezzel kapcsolatos kérdéseivel forduljon az önkormányzathoz, illetve közszolgáltatójához.