Új csoportos beszedési megbízás megadása, megbízáshoz szükséges adatok elérhetősége
Amennyiben szeretné, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedése a jövőben csoportos megbízás útján valósuljon meg, kérjük, hogy a számlavezető pénzintézeténél az alábbiak szerint állítsa be csoportos beszedési kérelmét:

 • csoportos beszedési banki azonosító (UGIRO kód): https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi-azonositok
 • az NHKV Zrt. közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszám: https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi-azonositok/
 • az egyéni ügyfél-azonosító (a számlalevél 3. oldalán, a bal felső sarokban található Vevő (fizető) azonosító szám)

Új megbízás esetén kérjük tájékoztassa illetékes közszolgáltatóját a korábbi fizetési mód megváltoztatásáról.

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét arra, hogy a megbízás aktiválásának átfutási ideje 3-4 hét.

Meglévő csoportos beszedési megbízás módosítása, ellenőrzése
Amennyiben szeretné, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedése a továbbiakban is csoportos megbízás útján valósuljon meg, kérjük, hogy a számlavezető pénzintézeténél az alábbiak szerint állítsa be csoportos beszedési kérelmét:

 • csoportos beszedési banki azonosító (UGIRO kód): https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi-azonositok/
 • az NHKV Zrt. közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszám: https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi-azonositok/
 • az egyéni ügyfél-azonosító (a számlalevél 3. oldalán, a bal felső sarokban található Vevő (fizető) azonosító szám)

Csoportos beszedést csak a számlarészletezőn csoportos beszedési fizetési móddal kiállított számlák esetben tudunk kezdeményezni, ezért kérjük ezt is ellenőrizze (számlalevél 3. oldalán, a bal felső részen található). Fizetési mód változtatási igényét -szükség esetén- közszolgáltató partnereinknél kezdeményezheti.

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét arra, hogy a megbízás módosításának átfutási ideje 3-4 hét.

Csoportos beszedéses díjak levonása, feltételei
Tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. a helyi közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait, a csoportos beszedési megbízásos fizetési móddal regisztrált Ügyfeleink folyószámlájáról történő levonás előfeltétele az illetékes közszolgáltató által részünkre megküldött pontos és hiánytalan adatszolgáltatás és érvényes banki felhatalmazás. Amennyiben az NHKV Zrt. felé aktív és érvényes csoportos beszedési megbízással rendelkezik, kérjük ellenőrizze a következő megbízási adatokat (a folyószámlavezető bankjánál megadottak alapján):

 • az illetékes közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszám 10300002-10654068- 4902XXXX formátum (mely elérhető: https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi- azonositok/)
 • az illetékes közszolgáltatóhoz rendelt helyes UGIRO szám (csoportos beszedési banki azonosító), melynek formátuma: A25456790TXXX (mely elérhető: https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi- azonositok/)
 • pontos Vevő (Fizető) azonosítószám és Csoportos befizetési megbízásos (CSBM) fizetési mód (a számlalevél 3. oldalán, a bal felső sarokban ellenőrizhető, a fizetési mód módosítását közszolgáltatójánál kezdeményezheti).

Ha az adatokat ennek megfelelően adta meg, abban az esetben Önnek további teendője nincs. Amennyiben eltérést tapasztal, kérjük vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával és módosítsa a csoportos beszedési megbízását. Kérjük ellenőrizze, hogy elegendő fedezet van-e a folyószámláján és megfelelő limitösszeg került-e beállításra. Amennyiben a közszolgáltatói  adatszolgáltatás is rendelkezésünkre áll és a fentiek ellenére mégsem valósult meg ezidáig a 2016-os évben teljesített közszolgáltatás ellenértékének levonása, a törvényi előírások szerinti fizetési felszólításokat rugalmasan kezeljük és nem számítunk fel Önnek késedelmi kamatot, illetve egyéb adminisztrációs költséget. Egyben tájékoztatjuk, hogy alkalmanként mindössze egy közszolgáltatási számla díjának leemelését kezdeményezzük.

A csoportos beszedési megbízások indulásával kapcsolatos átmeneti időszakban szíves türelmét kérjük, melyet ezúton is köszönünk.

Fizetési mód változtatása
Tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. a helyi közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait, a számlázást érintő fizetési mód változtatással forduljon továbbra is közvetlenül jelenlegi közszolgáltatójához, ahol lehetősége van a fizetési mód megválasztására és rögzítésére.
e-számla / Díjnet rendszer
Tekintettel arra, hogy 2016. április 1-től az országos egységes számlázási rendszer kiépítése folyamatos és területenként eltérő ütemezésben valósul meg, egyelőre az elektronikus/online fizetési mód (pl.: e-számla, Díjnet rendszer) nem áll az ügyfelek rendelkezésére. Az átmeneti időszakban kérjük szíves türelmüket, a hamarosan elkészülő, beüzemelés alatt álló új rendszerünk véglegesítése után Ügyfeleink részére minden fizetési lehetőség nyitva fog állni. További fizetési mód választása esetén kérjük, jelezze igényét jelenlegi közszolgáltatója felé.
Kedvezmények kezelése, igénylése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás után kiszámlázott díjkedvezményekre való jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. Az Ön településén érvényes kedvezményekről kérjük tájékozódjon a helyi önkormányzatnál, illetve annak érvényesítése céljából forduljon közszolgáltatójához, mivel az NHKV Zrt. a helyi közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait.
Külföldről történő utalás lehetősége és felételei
Az alábbi adatok megadásával a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat külföldről is át tudja utalni:

Swift (BIC) kód: MKKB HU HB

IBAN kód: HUXX -válassza ki a közszolgáltatóhoz rendelt IBAN kódot, melynek elérhetősége: https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi- azonositok/

Bankszámlaszám: az Ön közszolgáltatójához rendelt bankszámlaszám, melynek elérhetősége: https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi- azonositok/

Közlemény rovat: kérjük tüntesse fel a számla sorszámát és az Ön Vevő (fizető) azonosító számát a megfelelő beazonosítás céljából

Téves utalások kezelése (korábbi, közszolgáltatói bankszámlaszámra történő utalás)
Amennyiben Ön 2016. április 1-je után tévesen a közszolgáltatójának fizette a hulladékszállítási közszolgáltatás díját, az Ön nyilatkozatára van szükség annak érdekében, hogy a díj az NHKV Zrt. részére átvezetésre kerüljön. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot közszolgáltatójának szíveskedjen megküldeni.

Téves utalások kezelése (NHKV-n belüli, más közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszámra történő utalás)
Amennyiben tévesen nem az Ön közszolgáltatójához rendelt NHKV Zrt. bankszámlára fizette a hulladékszállítási díjat, a díjat kérésére a helyes számlaszámra átvezetjük. Az átvezetéshez kérjük, hogy a gazdasag@nhkv.hu e-mail címre írja meg az utalás adatait:

 • téves és helyes bankszámlaszám
 • az illetékes közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszám 10300002-10654068- 4902XXXX formátumban, mely elérhető: https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi- azonositok/
 • átutalás összege és időpontja

Fizetési kötelezettség, közszolgáltatás igénybevétele
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele és az ezért fizetendő közszolgáltatási díj megfizetése az ingatlanhasználó számára kötelező. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 38. § (1) alapján az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja és a közszolgáltatást igénybe veszi. Továbbá a Ht. 38. § (2) rendelkezése szerint az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.