1. név: Schubert Viktor
    • munkaköre: ellenőrzési irodavezető
    • munkabére: 950.000.- Ft/hó alapbér
    • végkielégítésének mértéke: Mt. 77. § szerint
    • felmondási idő időtartama: 30 nap
    • Mt. 228. § alapján versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor