Szechenyi_logoKEHOP 3.1.3

Projekt címe:

Szemléletformálás a hulladékképződés megelőzésére

Projekt azonosító:

KEHOP-3.1.3-17-2017-00001

Kedvezményezett neve:

NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.)

Támogatás összege: 999 945 000 Ft

Támogatási arány: 100%

Tervezett befejezés: 2019.12.14

Projekt célja:

A lakosság körében a hulladékképződés megelőzése, az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlatának megismertetése, a tudatos és felelősségteljes hulladékkezelés érdekében szemléletformálási akciók megvalósítása.

A Hulladék Keretirányelv és az Országos Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzéseinek és szempontrendszerének való megfelelés jól felfogott nemzeti érdek és elérendő cél, mely azonban nem valósítható meg a lakosság aktív szerepvállalása nélkül, ezért a lakosság szemléletformálására a következő időszakban kiemelt figyelmet kell fordítani.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben rögzített, elérendő hulladékgazdálkodási célok teljesülése érdekében nélkülözhetetlen a lakosság aktivizálása, bevonása az elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek használatába. A lerakott hulladék mennyiségének minimalizálása, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása csak a lakosság aktív közreműködése mellett valósulhat meg.

A projekt stratégiai és kommunikációs célok elérését egyaránt támogatja. A tudatos fogyasztói szemlélet kialakítása során felhívja a nyilvánosság figyelmét a hulladékképződés megelőzésére, az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlatára, a tudatos és felelősségteljes hulladékkezelésre. Ezzel hosszú távon elérhetővé válik a hulladékképződés csökkenése az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségének növelése.

Mindez összhangban van az Európai Bizottság „Körforgásos gazdaság csomag” címet viselő javaslatával, amelynek egyik fontos célja, hogy világos célkitűzéseket fogalmazzon meg a keletkező hulladék mennyiségének csökkentése érdekében, valamint ambiciózus és reális, hosszútávon követhető irányokat jelöljön ki a hulladékgazdálkodás és hulladékhasznosítás területén.

A projekt stratégiai célja a lakosság elkülönített hulladékgyűjtési hajlandóságának növelése a különböző hulladékfajták tekintetében. A szemléletformálási akciók keretében – az elkülönített gyűjtés népszerűsítésén túl – szerepet kap a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásainak feltárása, illetve a hulladékképződés megelőzésének kérdései és lehetőségei. Fontos, hogy a lakosság tisztában legyen azzal, hogy a hulladék mennyisége milyen módszerekkel (pl. felelős vásárlás, tartósabb termékek használata stb.) csökkenthető. Konkrét elvárás, hogy a lakosság szélesebb körben megismerje a hulladékszegény megoldásokat, lehetőségeket, a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek előnyeit, ezáltal változzanak a lakosok fogyasztói és társadalmi szokásai. Az attitűdváltás a hulladékszegény és egyben környezetterhelést csökkentő fogyasztói döntések számának növekedését eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja.

Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával a projekt hozzájárulhat a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, a környezettudatos életmód értékeinek, eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és ezzel végső soron környezetünk megóvásához.