bejegyzes_bianco
április 30, 2021 Egyéb, Főoldal, Hírek

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ban, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.–17/C. §-aiban előírtak szerint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) ügyfélszolgálatot működtet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos bejelentések intézése, a panaszok kivizsgálása, orvoslása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében.

Ügyfeleink igényeinek még teljesebb körű kiszolgálása érdekében Társaságunk közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2021. április 1. napjától a Díjbeszedő Holding Zrt.-vel, a Magyar Posta Zrt.-vel, valamint az MVM Ügyfélkapcsolati Kft.-vel országos szinten közösen végezzük az egyes ügyfélszolgálati, számlázási, valamint a díjhátralékok beszedésével kapcsolatos feladatokat, és összesen százhetvennyolc településen, országosan biztosítjuk Ügyfeleink részére a személyes kapcsolatfelvétel lehetőségét.

Az NHKV Zrt. személyes ügyfélpontjait két lépcsőben, 2021. május 3. napjától, illetve 2021. május 17. napjától nyitjuk meg tisztelt Ügyfeleink részére. A pontos helyszíneket és nyitvatartásokat tartalmazó dokumentumok a www.nhkv.hu honlapunk kapcsolat menüpontjában (www.nhkv.hu/kapcsolat) találhatók.

A kommunikációs szintek csökkentésével az erőforrások optimalizálását, az információk gyorsabb áramlásával pedig Ügyfeleink magasabb szintű elégedettségét kívánjuk elérni. Természetesen új személyes ügyfélpontjaink mellett az írásos csatornáink, valamint a teljes kapacitással működő telefonos ügyfélszolgálatunk (+36 1 999 6464) továbbra is változatlanul elérhetőek.

Budapest, 2021. április 30.

NHKV Zrt.