bejegyzes_bianco
március 24, 2020 Egyéb, Főoldal, Hírek

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a járványhelyzetre való tekintettel lehetővé teszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség felfüggesztését többek között azon vállalatok, társaságok, egyéni vállalkozók számára, akik ezt igénylik.
A hatályos jogszabályok szerint a gazdálkodó szervezeteknek kötelezően igénybe kell venniük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyre díjfizetési kötelezettségük van. A világjárvány hatására elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel azonban az NHKV Zrt. részükre lehetővé teszi, hogy 2020. március 17-étől 3 hónapos időtartamra a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségüket felfüggesszék.
Ehhez az NHKV Zrt. honlapján elérhető nyomtatványt kell kitölteni és a kérelmet a szükséges mellékletekkel az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre elküldeni.
A kérelemhez mellékelni szükséges a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolati példányát, az aláírási címpéldány másolatát, illetve, ha más személy jár el az ügyintézésben, akkor a jogosult által adott meghatalmazás másolatát is.
A felfüggesztés ideje alatt a gazdálkodó szervezet nem lesz jogosult az edényzet kihelyezésére.
A meghatározott 3 hónap időtartalomra vonatkozó, kötelezően fizetendő közszolgáltatási díjfizetés alóli felfüggesztés lehetősége nem befolyásolja a Közszolgálató Partnereink által korábban is alkalmazott szüneteltetési eljárásokat.
Ügyfeleink természetesen továbbiakban is élhetnek a korábban is alkalmazott szüneteltetési lehetőségekkel.